+49 511 123210-40
+49 511 123210-40

Privacybeleid


(Versie oktober 2020)
Preambule

Wij, reifencom GmbH (Südfeldstr. 16, 30453 Hannover), exploiteren op de website www.b2b-reifen.com een webshop, via welke u als commerciële wederverkoper uit het vakgebied banden- en/of autohandel, autoservice direct na registratie met prioriteit autobanden, velgen en toebehoren kunt bestellen of deze voor een zogenaamde 'filiaal-aankoop' ter bezichtiging in een van onze filialen kunt bestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt Daarom hechten wij bijzonder veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen wij, als exploitant van deze website en verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, u informeren of en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. De term persoonsgegevens is gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Onder 'persoonsgegevens' wordt derhalve verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en/of geboortedatum. Ook informatie over uw gebruik van deze website kan onder persoonsgegevens vallen. Wanneer wij hierna verwijzen naar de 'verwerking' van uw persoonsgegevens, omvat dit het verzamelen, opslaan, gebruiken, blokkeren en verwijderen van de gegevens.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris(sen) voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke instantie kan(kunnen) worden gecontacteerd via< br />< br /> reifencom GmbH< br /> Datenschutz< br /> Südfeldstr. 16< br /> 30453 Hannover< br />< br />

of per e-mail: datenschutz@reifen.com.

1. Verwerking van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 sub. f AVG:< br />IP-adres, datum en tijd van het verzoek, inhoud van de opgevraagde pagina, toegangsstatus/HTTP statuscode, hoeveelheid gegevens, website (van waaruit onze webshop is opgevraagd), browser, besturingssysteem, interface (resolutie), taal en browserversie.< /p>

De gegevens die wij opslaan worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om de stabiliteit en veiligheid van onze technische systemen te waarborgen.< /p>

2. Verwerking van persoonsgegevens bij registratie en bestelling

Wanneer u zich registreert en bestellingen plaatst, worden de volgende persoonsgegevens van u verzameld: indien van toepassing Bedrijf, aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, btw-identificatienummer, fiscaal nummer en verbindingsgegevens (IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag). Deze gegevens zijn nodig om uw klantaccount aan te maken, een bestelling te verwerken en om u bij vragen eenduidig te kunnen identificeren. Bovendien slaan wij de verbindingsgegevens op om misbruik te voorkomen. In dit doel ligt tevens ons gerechtvaardigd belang van de gegevensverwerking. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub. b AVG of art. 6 lid 1 sub. f AVG.< /p>

De voor de zakelijke transactie noodzakelijke gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt en doorgegeven aan gelieerde ondernemingen, betaalproviders voor de verwerking van betalingen (vooruitbetaling, automatische incasso en koop op rekening of betaling in het filiaal), pakketdiensten of andere derden voor zover dit voor de orderverwerking noodzakelijk is. Betaalproviders kunnen uw gegevens verwerken voor hun eigen doeleinden naast de zuivere verwerking van betalingen, met name in het kader van misbruik- en fraudepreventie. Lees voor meer informatie het privacybeleid van de door u gekozen betaalprovider. In het geval een 'filiaal-aankoop' bestellingen geven wij uw persoonsgegevens door aan het filiaal van ons waar de goederen volgens uw bestelling moeten worden geleverd om de levering van de goederen aan het filiaal mogelijk te maken. Het filiaal verwerkt uw persoonsgegevens alleen om de door u bestelde goederen te bewaren zodat u ze persoonlijk kunt bekijken in het door u gekozen filiaal. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in bovengenoemde gevallen is art. 6 lid 1 sub. b AVG. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In principe bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en tot het verstrijken van de wettelijke garantie- en wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.< /p>

Voor de uitvoering van de hiervoor genoemde bestellingen geven wij (in het geval van een 'filiaal-aankoop' namens het bovengenoemde filiaal) rechtstreeks opdracht aan andere bedrijven en/of personen om taken uit te voeren. Voorbeelden zijn de pakketbezorging, het versturen van brieven of e-mails, en montagepartners. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Ze mogen deze echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Voorts zijn zij verplicht de informatie te behandelen overeenkomstig dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslag voor deze gegevensoverdracht is art. 6 lid 1 sub. b AVG, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of art. 6 lid 1 sub. f AVG, indien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevensoverdracht en uw recht of bescherming hier niet tegen opweegt. Dit is met name het geval wanneer uw e-mailadres wordt doorgegeven aan pakketdiensten zodat zij u kunnen informeren over de exacte levertijd. Wij gaan ervan uit dat dit ook in uw belang is. Als u wenst dat uw e-mailadres voor de pakketdienstverlener wordt geblokkeerd stuur ons dan een informeel bezwaarschrift met vermelding van uw naam, adres en het te blokkeren e-mailadres naar datenschutz@reifen.com. Wij sturen uw verzoek door aan de pakketdienst. Bovendien zijn de aanbieders van pakketdiensten onderworpen aan speciale verplichtingen inzake gegevensbescherming om het postgeheim te bewaren, zodat er geen indicatie is voor dwingende belangen die bescherming verdienen en die het doorgeven van het e-mailadres in de weg zouden kunnen staan.< /p>

Identiteits- en kredietcontrole

Onze onderneming controleert regelmatig voor het afsluiten van contracten en in bepaalde gevallen wanneer sprake is van een gerechtvaardigd belang uw kredietwaardigheid. Hiervoor werken wij samen met Creditreform Hannover-Celle Bissel KG, Hans-Böckler-Allee 26, 30171 Hannover, van wie wij de hiervoor benodigde gegevens ontvangen. Daartoe geven wij uw naam en contactgegevens door aan Creditreform. Nadere informatie over de gegevensverwerking bij Creditreform is beschikbaar op https://www.creditreform.com/eu-dsgvo.html.< /p>

Voor zover in het kader van de zakelijke relatie negatieve gegevens ontstaan waaruit betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken over het onvermogen of de onwil van een klant om te betalen, behouden wij ons het recht voor deze gegevens samen met naam en adres door te geven aan kredietbureaus en dienstverleners voor debiteurenbeheer, met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslag is art. 6 lid. sub. b en f AVG.< br />De kredietbureaus stellen deze gegevens ter beschikking aan andere bedrijven voor het controleren van de kredietwaardigheid, mits zij een gerechtvaardigd belang kunnen aantonen om deze gegevens te kennen.

Om uw kredietwaardigheid te controleren, geven wij de door u verstrekte klantgegevens door aan Creditreform Hannover-Celle Bissel KG, Hans-Böckler-Allee 26, 30171 Hannover. De verwerking wordt daarom uitgevoerd om uw kredietwaardigheid te controleren om een betalingsachterstand te voorkomen en op basis van art. 6, lid 1, zin 1 sub. b AVG en art. 6, lid 1, zin 1 sub. f AVG. Op basis van deze informatie wordt een statistische kans berekend op een kredietverzuim en daarmee uw solvabiliteit. Het is in ons legitiem belang om passende voorzorgsmaatregelen te nemen alvorens transacties aan te gaan die een economisch risico inhouden, zoals het geval is met de gespecificeerde betalingsmethoden. Vanwege onze interne kredietrichtlijnen behouden wij ons het recht voor om deze betaalmethoden na deze beoordeling uit te sluiten.< /p>

Een credit score wordt uitgevoerd tijdens de registratie of wanneer een kredietlijn wordt vastgesteld.

3. Gegevensverwerking via cookies

3.1 Grondbeginselen

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens verzameld via zogenaamde cookies tenzij deze functie in uw webbrowser is uitgeschakeld om u een uitgebreidere, op uw gebruiksgedrag afgestemde service te kunnen bieden. Hierbij gelden de volgende grondbeginselen:

Wat zijn cookies en word ik er persoonlijk door geïdentificeerd?

Cookies zijn alfanumerieke identificatiegegevens in kleine bestanden die door uw webbrowser worden overgebracht naar de harde schijf van uw computer. U kunt onze website echter over het algemeen bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. De op onze website gebruikte cookies (zie punt 3.2.) verzamelen alleen gebruiksgegevens, zoals de website van waaruit u ons bezoekt en de webpagina's die u op onze website bezoekt. Deze informatie wordt geëvalueerd voor statistische doeleinden. Als individuele gebruiker blijft u echter te allen tijde anoniem.< /p>

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer staan?

Hoe lang een cookie op uw computer blijft staan, wordt bepaald door het doel van de cookie, mits uw webbrowser cookies in principe toestaat.

Sommige cookies worden al verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit (zogenaamde sessiecookies) omdat ze alleen informatie bevatten die nodig was voor één bezoek aan onze website (zoals het 'onthouden' van de inhoud van uw winkelmandje of de geschiedenis van de reeds bekeken verkoopartikelen op onze website).

Andere cookies blijven voor langere tijd (1 maand tot tien jaar) op uw systeem opgeslagen, omdat hiermee een langdurig gebruiksprofiel wordt gemaakt dat ons en onze reclamepartners moet helpen om u als klant ook op andere websites zo interessant mogelijke reclame te tonen.< /p>

Kan ik het verzamelen en opslaan van gegevens via cookies voorkomen?

Ja, dat kan. Wij leggen u uit hoe dit moet onder punt 3.2.

3.2 Gebruik van eigen cookies

Wij gebruiken zelf cookies voor de functionaliteit van onze website, waardoor onze systemen uw browser kunnen herkennen en u bepaalde diensten kunnen aanbieden.< /p>

De acceptatie van deze cookies is absoluut noodzakelijk voor de volledige werking van de website!< /p>

U kunt deze gegevensverzameling door onze cookies tegen gaan door de instellingen van uw webbrowser als volgt te wijzigen:

In de documentatie of helpfunctie van uw webbrowser wordt uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat uw webbrowser cookies accepteert of hoe u een bericht van uw webbrowser ontvangt wanneer er nieuwe cookies van een website worden verzonden, die u dan individueel kunt bevestigen of weigeren. Deze opties zijn meestal te vinden in de desbetreffende webbrowser in het menu instellingen 'Privacy en beveiliging'.

Als algemene regel raden wij u aan altijd volledig uit te loggen wanneer u klaar bent met het gebruik van een computer als u de computer deelt met anderen en hun browser is ingesteld om automatisch cookies te accepteren.

4. Gegevensverzameling bij deelname aan onze enquêtes

Wij gebruiken de tool SurveyMonkey om onze enquêtes te analyseren en te evalueren. Wanneer u deelneemt aan een enquête, worden de vragen die u beantwoordt doorgegeven, evenals uw klantnummer, uw apparaat en het webadres dat u het laatst hebt bezocht in onze winkel. Deze informatie wordt gebruikt voor de continue optimalisatie van onze webshop. Elk ander gebruik is hierbij echter uitgesloten. De rechtsgrondslag is uw toestemming op grond van art. 6 lid a AVG. U kunt dit op elk moment herroepen door een kort bericht te sturen naar datenschutz@reifen.com.< /p>

5. Gegevensverzameling door derden voor dataverkeersanalyse (Web Analyse, Webtracking)

Wij gebruiken tracking technologie, namelijk Google Analytics en technologieën van etracker GmbH, met het oog op een behoeftegerichte vormgeving en optimalisering van onze website. Hieronder vindt u beschrijvingen van de functionaliteit van deze diensten en links naar de respectievelijke mogelijkheden om bezwaar te maken.< /p>

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS: Google). Het gebruik omvat de werkwijze Universal Analytics. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toe te kennen aan een geanonimiseerde gebruikers-ID om zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.< /p>

Google Analytics maakt gebruik van 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 sub. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde hier intrekken. Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Sessies worden beëindigd na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na 26 maanden (duur van de gegevensopslag). Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://policies.google.com/?hl=de

Wij willen u erop wijzen dat op deze website Google Analytics met de code 'anonymizeIp' zorgt voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking)

.

6. YouTube

Wij hebben video's van YouTube (YouTube LLC met hoofdkantoor te 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA) op onze website geïntegreerd. Wij gebruiken hierbij de zogenaamde 'uitgebreide gegevensbescherming'. Dit betekent dat er geen cookies op uw computer worden geplaatst en dat er geen gegevens aan YouTube worden doorgegeven zolang u de ingesloten video's niet afspeelt. Als u de ingesloten video's afspeelt, slaat YouTube een cookie op uw computer op en kunnen gegevens aan YouTube worden doorgegeven. Als u bent ingelogd op YouTube, kunnen deze gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel. Klik hier voor meer informatie over het soort gegevens dat YouTube verzamelt en het gebruik ervan: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plugin is art. 6 lid 1 sub. a en sub. f AVG.

7. Google Maps Plug-In

U heeft op onze website de mogelijkheid om te zoeken naar filialen in uw postcodegebied. Daartoe hebben wij Google Maps, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, op onze site geïntegreerd. Uw postcode wordt niet door ons verwerkt, maar rechtstreeks door Google. Om de functies van Google Maps te gebruiken kan verdere informatie, waaronder het IP-adres, naar de servers van de provider worden verzonden. Deze informatie wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer u een website bezoekt die Google Maps bevat maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google waarbij de inhoud van de kaart naar uw browser wordt gestuurd en door deze wordt geïntegreerd. Wij hebben geen invloed op de omvang van deze gegevensoverdracht. Volgens de huidige stand van zaken omvat dit de volgende gegevens:

De datum en het tijdstip van het bezoek aan de website in kwestie,

Internetadres of URL van de bezochte website,

IP-adres, gebruikte postcode voor het zoeken van filialen en montagepartners

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit is ook ons legitiem belang dat hier als rechtsgrondslag dient, Art. 6 lid 1 sub. f DSGVO. Als u niet wilt dat Google uw gegevens via deze dienst verwerkt, kunt u het gebruik van JavaScript in uw browserinstellingen uitschakelen. Houd er rekening mee dat in dit geval de interactieve kaartfunctie van Google Maps niet kan worden gebruikt.

U vindt meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Google reCaptcha

Wij gebruiken reCaptcha v3 op onze websites. reCaptcha is een dienst van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en dient om misbruik van geautomatiseerde invoer in webformulieren te voorkomen en zo de technische systemen van de hosting provider te beschermen. Wij gebruiken het voor dit doel en dit is ook ons legitiem belang, Art. 6 lid 1 f AVG.

Wanneer u een van onze websites oproept waarin reCaptcha is geïntegreerd, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Google. Een reCaptcha-cookie wordt geplaatst. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser hierop aan te passen, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

U kunt het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google hier vinden: https://www.google.com/policies/privacy/ und hier: https://policies.google.com/terms/

9. E-mail nieuwsbrief

Als u toestemming heeft gegeven om onze e-mail nieuwsbrief te ontvangen, verwerken wij uw e-mailadres en optioneel uw voornaam, achternaam, geslacht en postcode. Daarnaast slaan we de datum van toestemming op. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om u de e-mail nieuwsbrief toe te sturen en eventueel, in het geval van optionele gegevens, de nieuwsbrief aan u aan te passen.< br />U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken voor toekomstig gebruik.

Hiervoor kunt u heel eenvoudig een bericht per e-mail sturen naar: datenschutz@reifen.com of klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 sub. a AVG. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het verzenden van de nieuwsbrief. Als u zich uitschrijft, verwijderen wij uw gegevens of, in het geval van uw e-mailadres, blokkeren wij deze zodat u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangt.

10. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die over u bij ons zijn opgeslagen (recht op inzage art. 15 AVG). U kunt hiervoor een bericht sturen aan:

reifencom GmbH
Datenschutz
Südfeldstr. 16
30453 Hannover


of per E-Mail aan: datenschutz@reifen.com

Daarnaast heeft u het recht op rectificatie (art. 16 AVG), het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), het recht op wissing (art. 17 AVG), het recht van bezwaar (art. 21 AVG) en het recht op overdraagbaarheid (art. 20 AVG), met inachtneming van de respectieve wettelijke vereisten.

Na ontvangst van uw melding zullen wij uw rechten bekijken en u zo snel mogelijk antwoorden. In geval van bezwaar tegen gebruik voor reclame zullen wij de over u opgeslagen persoonsgegevens onmiddellijk blokkeren en wissen en deze gegevens niet langer voor marketingdoeleinden gebruiken.

Onverminderd deze rechten en de mogelijkheid om elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel aan te wenden, kunt u te allen tijde uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben een inbreuk vormt op het gegevensbeschermingsrecht (artikel 77 AVG).

11. Waarborgen

Om de veiligheid van uw informatie tijdens de overdracht te beschermen gebruiken wij Secure Socket Layer software (SSL). Deze software versleutelt de informatie die u verstrekt. Wij openbaren uw creditcardnummer niet bij de bevestiging van een bestelling. Uiteraard geven wij het volledige creditcardnummer door aan de verantwoordelijke creditcardmaatschappij tijdens de orderverwerking.

Wij gebruiken fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die verband houden met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van de persoonlijke gegevens van onze klanten. Deze veiligheidsmaatregelen houden in dat wij u soms kunnen vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij persoonlijke informatie aan u vrijgeven.

Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Als u uw computer met anderen deelt moet u zich na elke sessie afmelden.

12. Overige vragen en opmerkingen

Mocht u nog vragen hebben over gegevensbescherming bij reifencom GmbH schrijf dan naar datenschutz@reifen.com en wij zullen proberen om uw bezorgdheid weg te nemen.

Onze business verandert voortdurend. Dit privacybeleid verandert ook. Wij behouden ons het recht voor om u van tijd tot tijd berichten te sturen over de bij ons geldende richtlijnen. Wij raden u desalniettemin aan om onze website regelmatig te bezoeken en kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Indien anders bepaald is het gebruik van alle informatie die wij over u en uw klantenaccounts hebben onderworpen aan dit Privacybeleid.